Služby Reference Certifikace Nabídka zaměstnání Kontakty

Profil společnosti

Společnost Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o. byla založena v roce 1994. Předmětem jejího podnikání je projektování, expertní činnost a výkon technických dozorů v investiční výstavbě. Základním oborem je komplexní řešení problematiky dopravních staveb, tedy komunikací, mostů, odvodnění a s tím souvisejících vyvolaných objektů. Ve firmě pracují vysokoškolsky vzdělaní odborníci ze všech k tomu potřebných oborů se státním autorizačním oprávněním.

Její organizační struktura sleduje důsledně zásadu profesního složení firmy tak, aby bylo možné plnit zakázky komplexně se zajištěním co nejširší oblasti specializovaných činností. Cílem je zaručit v maximální míře kvalitu prováděných prací vlastními silami a omezit subdodávky projektů pouze na doplňkové profese, jejichž zajišťování je málo časté, ekonomicky tak nerentabilní a pro které má společnost stálé osvědčené partnery.

Za dobu své existence zpracovala více než 1600 projektových zakázek, převážně pro investory ze státního sektoru, dále pro kraje, města, obce, různé stavební firmy a soukromé investory. Základem činnosti jsou silniční akce v různých projektových stupních od staveb rychlostních komunikací, přes přeložky, obchvaty a průtahy měst na silnicích I., II. a III. třídy až po komplexní zajišťování projektů sídelních útvarů po celé republice. Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o. zajišťuje rovněž inženýrskou činnost pro získání územních rozhodnutí a stavebních povolení.

Ukázky referencí

Silniční okruh kolem Prahy

Silniční okruh kolem Prahy

Projektové dokumentace pro územní řízení staveb 511, 513, 514 ve spolupráci s partnerskou...

celá reference  
I/38 Obchvat Nymburka

I/38 Obchvat Nymburka

Silniční tah kategorie S 11,5/80 v délce 8,5 km s dvěma mimoúrovňovými křižovatkami a mostem...

celá reference  
II/339 Čáslav, okružní křižovatky s II/337 a III/33824

II/339 Čáslav, okružní křižovatky s II/337 a III/33824

Malé kruhové křižovatky v průtahu historickým městem Čáslav. Stavba realizována z prostředků...

celá reference  
II/27513 Mladá Boleslav – most přes Klenici

II/27513 Mladá Boleslav – most přes Klenici

celá reference  
Cyklostezka Ledeč nad Sázavou

Cyklostezka Ledeč nad Sázavou

Cyklostezka v atraktivní lokalitě Posázaví vedená podél řeky Sázavy v blízkosti přírodní...

celá reference  
Rekonstrukce komunikací v historickém jádru města Kutná Hora / V.etapa

Rekonstrukce komunikací v historickém jádru města Kutná Hora / V.etapa

Park u Sv.Barbory, Nám.Národního odboje, Barborská, Smíškova, Za Barborou, Kremnická, Pod...

celá reference  
Křižovatka Beranových

Křižovatka Beranových

Okružní křižovatka u pražského výstaviště v Letňanech na připojení z D8. Příprava stavby...

celá reference  
Areál Sazka v Praze

Areál Sazka v Praze

Komunikační řešení infrastruktury areálu sportovní haly Sazka

celá reference  
Obalovna Herink

Obalovna Herink

Obalovna EUROVIA u Říčan

celá reference  
Rychlostní komunikace R7 Praha - Chomutov

Rychlostní komunikace R7 Praha - Chomutov

Knovíz - Panenský Týnec obchvat Panenský Týnec obchvat Chlumčany zkapacitnění v...

celá reference  
Odvodnění Vysočanské radiály v Praze

Odvodnění Vysočanské radiály v Praze

dešťová a usazovací nádrž

celá reference  
Silnice I/9 Líbeznice obchvat

Silnice I/9 Líbeznice obchvat

technický dozor investora silničních objektů, technický dozor investora v oblasti...

celá reference  
všechny reference