Reference

Rychlostní komunikace R7 Praha - Chomutov

 • Knovíz - Panenský Týnec
 • obchvat Panenský Týnec
 • obchvat Chlumčany
 • zkapacitnění v úseku Knovíz - hranice kraje na kategorii R 25,5
 • zkapacitnění v úseku hranice kraje - Bítozeves na kategorii R 25,5

Rychlostní komunikace R4 Praha

 • Milín - Lety

Silnice I/2

 • variantní trasy v úseku Praha - Vyžlovka

Silnice I/16

 • technická studie v úseku Mělník - Mladá Boleslav
 • tehnická studie obchvatu Mělníka
 • technická studie v úseku R6 - R7
 • technická studie Vavřineč - Blata

Silnice I/27

 • technická studie v úseku R6 - hranice Plzeňského kraje
<< zpět na reference